Na temelju Zakona o plaćama i naknadama korisnika Proračuna Hercegbosanske županije i Zakona o plaćama i naknadama službenika Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, Vlada Hercegbosanske županije na čelu s predsjednikom Ivanom Vukadinom i ministrom financija Draškom Dalićem, danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije potpisala Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i naknade za ishranu tijekom obroka sa Sindikatom državnih službenika, namještenika i zaposlenika Hercegbosanske županije, Sindikatom djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, Nezavisnim sindikatom djelatnika srednjih škola i Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja Hercegbosanske županije.

Potpisnici ovog sporazuma suglasni su da se osnovica za obračun plaća za državne službenike, namještenike i zaposlenike, policijske službenike, uposlenike u osnovnim i uposlenike u srednjim školama Hercegbosanske županije za period od 1. kolovoza 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine utvrđuje u neto iznosu od 340,00 KM.

Također, sporazumom je utvrđeno da se naknada za ishranu tijekom rada (topli obrok) za državne službenike, namještenike i zaposlenike, policijske službenike, uposlenike u osnovnim i srednjim školama na području Županije za period od 1. kolovoza 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine utvrđuje u neto iznosu od 11,00 KM.

Strane potpisnice sporazuma suglasne su da će se prilikom razgovora o utvrđivanju osnovice za 2023. godinu, uvažavajući sve ekonomske pokazatelje, razmotriti moguće povećanje iste u odnosu na 2022. godinu.

Spomenuti sporazum stupa na snagu danom njegovog obostranog potpisivanja i isti će biti objavljen u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok