Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, za školsku 2022./2023. godinu.

Ovom Odlukom odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM, sukladno podacima o broju učenika koji koriste prijevoz, dobivenim od strane srednjih škola Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na zahtjev Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije da se sredstva u iznosu od 9.216,00 KM, koja su preostala nakon provedene javne nabave za provedbu projekta pripreme srednjih škola za implementaciju E dnevnika, dodijele Gimnaziji Livno u istu svrhu.

Na prijedlog  Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Vlada je dala suglasnost na Izmjene i dopune Programa utroška sredstava tekućih prijenosa “Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2022. godinu. Ovim Izmjenama i dopunama se, između ostaloga, sredstva utrošena u prvom dijelu Programa u iznosu od 1.500.000,00 KM rebalansom proračuna uvećavaju za dodatnih 1.000.000,00 KM na iznos od 2.500.000,00 KM, kako slijedi u tabeli.

Vlada je usvojila Odluku o određivanju koncesionara, odobravanju Ugovora o koncesiji i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora s koncesionarom “Concordia” d.o.o. Tomislavgrad. Predmet koncesije je izgradnja i korištenje vjetroparka u cilju proizvodnje električne energije na lokaciji “Galečić”,  općina Tomislavgrad, ukupne instalirane snage od 29,9 MW. Jednokratna koncesijska naknada, koju koncesionar “Concordia” d.o.o. Tomislavgrad, prema Ugovoru, treba uplatiti na račun proračuna HBŽ  iznosi 14.222,40 KM dok će se godišnja (tekuća) koncesijska naknada obračunavati u iznosu od 1,75 % od ukupnog bruto prihoda ostvarenog proizvodnjom električne energije.

Vlada je odobrila financijska sredstva u iznosu od 6.739,20 KM  Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu financijske pomoći Domu zdravlja Livno za nabavu setova za PCR Covid-19.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok