Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Grada  Livna, temeljem članka 105. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Livna“ broj 4/19) i članka 4. Odluke o zakupu poslovnih prostora, garaža i montažnih objekata i korištenju javno-prometnih i drugih javnih površina na području grada Livna („Službeni glasnik Grada Livna“ broj 1/20), objavljuje javni poziv za davanje u zakup pet drvenih montažnih kućica, prikupljanjem pismenih ponuda.

Kompletan tekst poziva možete preuzeti na web stranicama Grada.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok