Vlada Hercegbosanske županije je, na danas održanoj 64. sjednici u Livnu, utvrdila i Skupštini Hercegbosanske županije uputila Nacrt proračuna Hercegbosanske županije za 2023. godinu s ukupnim planom prihoda u iznosu od 116.626.706,00 što je za 16.942.925 KM više u odnosu na 2022. godinu te Nacrt Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2023. godinu.

Vlada je također usvojila Odluku kojom se prihvaća Izvješće Ministarstva financija HBŽ o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2022. godine. U Izvješću se navodi da su ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2022. iznosili 76.529.464,00 KM, što je za 29,92% ili 17.623.765,00 KM više u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prošle godine. Ukupno ostvareni rashodi i izdatci Proračuna Hercegbosanske županije za isto razdoblje iznosili su 61.515.004,00 KM što je za 18,78% više nego rashodi i izdatci u istom razdoblju prethodne godine.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije Vlada je usvojila Odluku o određivanju koncesionara, odobravanju ugovora o koncesiji i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora s koncesionarom “Rudnik Mesihovina” d.o.o.Tomislavgrad. Ovom Odlukom Vlada HBŽ kao koncesor prihvatila je Izvješće povjerenstva za koncesije o provedenom pregovaračkom postupku s koncesionarom tvrtkom “Rudnik Mesihovina” d.o.o.Tomislavgrad. Ovoj tvrtci dodjeljena je koncesija za eksploataciju mineralne sirovine crveni boksit, smještene na eksploatacijskom polju „Okrugli brig“ Studena Vrila općina Tomislavgrad. Vlada je također dala i suglasnost na dostavljeni tekst prijedloga ugovora o koncesiji s navedenim gospodarskim društvom. Jednokratna koncesijska naknada utvrđena je u iznosu od 1.910,00 KM i uplaćuje se na račun proračuna HBŽ dok se godišnja (tekuća) koncesijska naknada obračunava u iznosu od 2,50 % od ukupnog bruto prihoda ostvarenog proizvodnjom mineralne sirovine.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije Vlada je donijela Odluku o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za izgradnju vjetroparka Ljubuša u općini Tomislavgrad ukupne snage 80 MW. Koncesija se dodjeljuje na način i kroz postupak nadmetanja po pozivu sukladno odredbama Zakona o koncesijama i Uredbe o dodjeli koncesija Vlade HBŽ. Sve aktivnosti i radnje definirane Zakonom o koncesijama i podzakonskim aktima provodit će Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije kao resorno ministarstvo dok će sam postupak dodjele koncesije, sukladno mjerodavnostima utvrđenim Zakonom o koncesijama i podzakonskim aktima, provoditi Povjerenstvo za koncesije Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku o financijskoj konsolidaciji i restrukturiranju Županijske bolnice “Dr. fra Mihovil Sučić” u Livnu. Ovom Odlukom, sukladno odredbama Zakona o financijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za pokretanje postupka financijske konsolidacije, te nakon procjene podnijetog dokumentiranog Zahtjeva od strane bolnice kao i Odluke Upravnog vijeća bolnice o pokretanje navedenog postupka, Vlada Hercegbosanske županije usvojila je Odluku kojom se odobrava postupak financijske konsolidacije i restrukturiranje Županijske bolnice “Dr. fra Mihovil Sučić” u Livnu koji bi se trebao obaviti u razdoblju od deset godina računajući od dana usvajanja ove odluke.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok