Temeljem članka 7d. Statuta Šumsko gospodarskog društva „Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres, članka 20a. stavka (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH", broj: 26/16 i 89/18), članka 5. Pravilnika o radu ŠGD „Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres (broj: NO-958/2020. od 20. ožujka 2020. godina) i Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa, broj: 01/1-1083/22 od 11. studenoga 2022. godine i 01/1-1111/22 od 17. studenoga 2022. god., raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO „HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES , skraćeni naziv ŠGD „HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, sa sjedištem u ulici Splitska b.b. (u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos i to:

NA NEODREĐENO VRIJEME, za radna mjesta:

1. Čuvar objekata (1 izvršitelj) u Šumariji Tomislavgrad

2. Vozač „B" ili „C" kategorije (1 izvršitelj) u Šumariji Tomislavgrad

3. Pomoćnik revirnika (1 izvršitelj) u Šumariji Tomislavgrad

4. Pomoćnik revirnika (1 izvršitelj) u Šumariji Livno

5. Pomoćni radnik u Rasadniku (2 izvršitelja) u R.J. Rasadnik Pržine

6. Projektant (1 izvršitelj) u Šumariji Bosansko Grahovo

7. Pomoćnik revirnika (1 izvršitelj) u Šumariji Bosansko Grahovo

8. Revirnik I (2 izvršitelja) u Šumariji Drvar

9. Pomoćnik revirnika (4 izvršitelja) u Šumariji Drvar

10. Referent za izgradnju i održavanje šumskih komunikacija (1 izvršitelj) u Šumariji Drvar

11. Čuvar objekata (2 izvršitelja) u Šumariji Drvar

12. Vozač „B" ili „C" kategorije (1 izvršitelj) u Šumariji Drvar

Cijeli natječaj pogledajte ovdje.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok