• Short title article: 15 točaka
Foto: Općina Tomislavgrad

U

uto

rak, 28. veljače 2023. godine održat će se šesnaesta redovita sjednica Općinskoga vijeća Tomislavgrad.

Sjednica će biti održana u općinskoj vijećnici u zgradi Općine, Ulica Mijata Tomića 120, s početkom  u 9:00 sati.

Za  sjednicu je predloženo 15 točaka:

 1. Usvajanje Zapisnika s Godišnje sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad održane 21.12.2022. godine,
 2. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje ostalog građevinskog zemljišta Mjesnoj zajednici Šujica,
 3. Prijedlog  Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije,
 4. Prijedlozi Odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja postojeće građevinske parcele – 2 prijedloga,
 5. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja  na neizgrađenom ostalom građevinskom zemljištu putem javnog nadmetanja – licitacije u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane “Orlovac”,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području općine Tomislavgrad s Izvješćem o provedenoj javnoj raspravi,
 7. Prijedlog Odluke o uvjetima i kriterijima za izbor i imenovanje članova Skupštine i Predsjednika  Turističke zajednice  Općine Tomislavgrad,
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim upravnim pristojbama,
 9. Prijedlog Odluke o izricanju sankcije za povredu odredbi Etičkog kodeksa ponašanja izabranih predstavnika za općinu Tomislavgrad,
 10. Prijedlog Rješenja o nedavanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva HBŽ za donošenje Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju VE Vidikovac na prostoru općine Tomislavgrad,
 11. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2022. godinu,
 12. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2022. godinu,
 13. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne glazbene škole Tomislavgrad,
 14. Prijedlog Zaključka o Zaključku Vlade Hercegbosanske županije i
 15. Aktualni sat.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok