• Short title article: 81.sjednica Vlade HBŽ

Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije usvojila je prijedlog Odluke kojom se daje podrška inicijativi za zaključivanje sporazuma o suradnji na projektu rekonstrukcije županijske ceste Posušje – Aržano, dionica Vir – granični prijelaz Pazar Aržano.

Inicijativa je usvojena na zajedničkoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske a Hercegbosanska županija uključuje se u ovaj zajednički projekat između RH i BiH budući da predmetna cesta, jednim svojim dijelom, prolazi kroz područje Hercegbosanske županije i to od granice sa Zapadnohercegovačkom županijom do križanja s lokalnom cestom Zidine – Mijakovo Polje u općini Tomislavgrad. Vlada je zadužila Upravu za ceste Hercegbosanske županije da poduzme sve neophodne radnje i aktivnosti u svezi realiziranja naprijed navedene inicijative, odnosno rekonstrukcije i izgradnje dijela ceste na području Hercegbosanske županije. Ovim projektom otvara se dodatni cestovni koridor međunarodnog karaktera koji će poboljšati povezanost općina Tomislavgrad i Posušje s Hrvatskom, odnosno Europskom unijom, što će svakako doprinijeti lakšoj prometnoj komunikaciji, transportu i prometu roba, te poboljšati kvalitetu života posebno žitelja zapadnih područja ovih općina, a u konačnici donijeti i određene benefite za lokalno gospodarstvo.

Vlada je utvrdila i poslala u skupštinsku proceduru nacrt Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za period od 2023.-2028. godine. Naručitelj Plana je, u ime Vlade HBŽ, Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije, dok je nositelj izrade Plana Institut za građevinarstvo „IG“, Banja Luka, čiji su predstavnici nazočili sjednici Vlade i detaljno prezentirali sve aspekte vezane za usvojeni Nacrt, oko kojega će još, nakon usvajanja u Skupštini HBŽ, biti otvorena i javna rasprava.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Vlada je usvojila Odluku o raspodjeli sredstva za sufinanciranje projekata iz Programa “Kapitalne potpore općinama – vodoprivreda”. Za ovu namjenu osigurana su sredstva u Proračunu Hercegbosanske županije za 2023. godinu u iznosu od 560.755,73 KM, te se raspodjeljuju nakon što je proveden ponovljeni Javni poziv za sufinanciranje projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije, koji je objavljen 09. kolovoza 2023.godine, i to na način kako slijedi:

Vlada je usvojila prijedlog Odluke i dala suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ, na Izmjene i dopune Programa utroška sredstava za “Potporu poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2023. godinu. Jedna od važnijih izmjena u Programu je povećanje ukupnih financijskih sredstava za njegovu provedbu od ranije planiranih 1.289.000,00 KM na iznos od 2.500.000,00 KM. Program “Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju” za 2023. godinu dostupan je OVDJE.

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije podnijelo je Vladi HBŽ Inicijativu za izmjenu Zakona o plaćama i naknadama korisnika proračuna Hercegbosanske županije. Razmatrajući  podnesenu inicijativu Vlada je usvojila Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo financija da žurno pristupi izmjeni odredbi Zakona o plaćama i naknadama korisnika proračuna  HBŽ, koje se odnose na dodatke na plaću, čime bi se omogućilo da se pojedinim korisnicima uvećaju primanja za određeni iznos. Također na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa usvojena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve u iznosu od 16.000, 00 KM u svrhu sufinanciranja nabave udžbenika za osnovne škole na području Hercegbosanske županije.

Vlada je usvojila Odluku o financijskoj podršci Zakladi Linnovate Livno, kojom se odobravaju sredstva iz tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2023. godinu u svrhu sponzoriranja, pete po redu, poslovne konferencije pod nazivom NEXT u iznosu od 15.000,00 KM. Ova podrška koju Vlada HBŽ daje organiziranju navedene konferencije potaknuta je dosadašnjim djelovanjem i hvale vrijednim rezultatima Tehnoparka Linnovate koji je od svog postanka do danas inicirao i proveo znatan broj obuka za poduzetnike, te financijski i stručno podržao osnivanje i rad većeg broja novih poslovnih subjekata (poduzeća i obrtnika), čime je dokazao da je ozbiljan i značajan partner, na kojega se može računati prilikom kreiranja i provođenja aktivnosti usmjerenih na poticanje poduzetništva.

Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Programa podrške osnivanju poduzeća u Hercegbosanskoj županiji. Izmjenama se uvećava ukupan iznos sredstava potpore za provedbu Programa koji iznosi 140.000,00 KM dok iznos sredstava potpore poduzetnicima po pojedinačnom korisniku iznosi 4.000,00 KM.

Usvojena je Odluka o imenovanju predstavnika Hercegbosanske županije u radne skupine za europske integracije kao i Odluka o uspostavljanju koordinacije na razini Hercegbosanske županije u pripremi i provedbi aktivnosti koje proistječu iz Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i ostalih aktivnosti europskih integracija.

Usvojen je prijedlog Odluke kojim je prihvaćeno 4. kvartalno izvješće Županijske bolnice “Dr. fra Mihovil Sučić” u Livnu o realiziranju programa financijske konsolidacije i restrukturiranja Bolnice te namjenskom utrošku sredstava doznačenih za ovu namjenu iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon usvajanja ove Odluke od strane Vlade HBŽ koja je i odobrila Program, Županijska bolnica je dužna isto izvješće dostaviti i Federalnom ministarstvu zdravstva.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok