Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH nastavlja aktivnosti podrške razvoju poduzetništva u regiji Hercegovina, te organizira Info dan kako bi se upoznali potencijalni prijavitelji -poljoprivredne organizacije – s javnim pozivom EU4Agri za sufinanciranje projekata u sektoru poljoprivrede. Info dan će se održati u četvrtak, 20.08.2020. godine u 11:00 sati u prostorijama TP Linnovate u Livnu.

Na skupu će REDAH zainteresiranima pobliže objasniti proces apliciranja, kriterije javnog poziva, ukazati na dosadašnja iskustva, pružiti savjete o potrebnim dokumentima, te ponuditi odgovore na pitanja u vezi apliciranja na javni poziv.

Poziv Eu4Agri je otvoren 30. srpnja 2020. godine, a krajnji rok za podnošenje prijava je 30. rujan 2020. godine do 15.00. sati. EU4AGRI objavio je Javni poziv vrijedan 3 miliona KM za dodjelu bespovratnih sredstava tj. investicija u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID19 pandemijom. Ovo je prvi u nizu javnih poziva u sklopu EU4Agri projekta.

Na javni poziv se mogu prijaviti poduzeća, obrti/poduzetnici i zadruge koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda i upisani su u registar klijenata kod nadležnog ministarstva/institucije, i koja u vlasničkoj strukturi imaju manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala i nisu članica holdinga. Svaki podnositelj prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 60.000 KM do 300.000 KM (bez PDV-a), te mora osigurati vlastito sufinanciranje od minimalno 35% ukupnog iznosa predložene investicije.

Ova aktivnost je dio projekta kojeg implementira REDAH, a  sufinansiran od Sweden/USAID Projekta FARMA II (Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II ). FARMA II je petogodišnji projekat i treća je generacija projekata podrške poljoprivredi u BiH, financiran od strane vlade Kraljevine Švedske i Američke agencije za međunarodni razvoj.

Za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing prehrambenih proizvoda prihvatljivi su svi projekti koji se isključivo odnose na sljedeće poljoprivredne sektore:

prerada voća, vinarstvo i maslinarstvo,
prerada povrća,
prerada mlijeka,
prerada mesa,
prerada i konzerviranja riba, ljuskara i mekušaca,
prerada žitarica (što ne uključuje proizvodnju stočne hrane).

Napomena: Mole se sudionici da se ponašaju u skladu s preporukama nadležnih tijela vezanim za epidemiju COVID 19. (socijalna distanca, zaštitne maske, dezinfekcija ruka, rukavice isl.)