U vremenskom periodu od 14. do 21.02. 2022. godine na području Hercegbosanske županije dogodilo se sedam prometnih nezgoda, od toga jedna prometna nezgoda sa većom materijalnom štetom i šest prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom.

U zoni odgovornosti PU Livno dogodile su se četiri prometne nezgode, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodile su se tri prometne nezgode, dok se u zoni odgovornosti PU Drvar nisu dogodile prometne nezgode.

U oblasti kriminaliteta zabilježeno je šest događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

  - 1 KD "Prijevara " ( PP Tomislavgrad ),
  - 1 KD "Krađa" ( PP Livno ),
  - 1 KD "Šumska krađa" ( PP Drvar ),
  - 1 KD "Teška krađa " ( PP Livno ),
  - 1 KD "Oštećenje tuđe stvari " ( PP Tomislavgrad ),
  - 1 KD "Nasilje u obitelji " ( PP Livno ).

Na području Hercegbosanske županije zabilježeno je sedam prekršaja po javnom redu i miru:

   - jedan prekršaj po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
   - tri prekršaja po čl. 5. Zakona o javnom redu i miru ( sudjelovanje u tučnjavi ),
   - jedan prekršaj po čl. 6 Zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje ),
   - dva prekršaja po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( ometanje ili omalovažavanje tijela vlasti prilikom obavljanja službenih radnji ).

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok