Neuposlene osobe koje imaju pravo na jednokratnu novčanu naknadu od 100,00 KM, a koje su imale status nezaposlene osobe na dan 31.kolovoza 2022.godine na Županijskom zavodu za zapošljavanje, dužne su dostaviti podatke o aktivnim bankovnim računima ili o bilo kojim promjenama bankovnog računa, najkasnije do 30. listopada 2022. godine svojoj nadležnoj ispostavi Županijskog zavoda za upošljavanje.

Osobe koje su dobile pomoć od Vlade Federacije BiH tijekom ljeta 2022. godine po po nekom drugom osnovu (pripadnici braniteljske populacije, civilne žrtve rata i neratni invalidi) nemaju pravo na navedenu naknadu.

Neuposlene osobe koje ostvaruju ovo pravo dužne su dostaviti podatke o aktivnim bankovnim računima ili o bilo kojim promjenama bankovnog računa, najkasnije do 30.listopada 2022.godine, nadležnoj ispostavi Županijskog zavoda za upošljavanje.

Dodatne informacije mogu se dobiti u vremenu od 8 do 14 sati na brojeve:

Livno, 034 201 306, 208 456,
Tomislavgrad, 034 352 114, 034 358 071,
Kupres, 034 274 271, 034 276 035,
Glamoč, 034 273 084,
Bosansko Grahovo, 034 850 211 i
Drvar 034 819 599, 034 818 093.

Županijski zavod za upošljavanje, Livno