Gradu Livnu odobrena su sredstva za realizaciju projekta sanacije krovišta na sportskoj dvorani Osnovne škole Fra Lovro Karaula.

Naime, po raspisanom natječaju Grad Livno je aplicirao te je projekt i odobren a provodit će se u okviru projekta Pro budućnosti koji se implementira u okviru „Sporazuma Vlade SAD-a i Vlade BiH o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu“.

Riječ je o ugovoru između agencije za međunarodni razvoj – USAID i Catholic Relief Services.

Proceduru izbora izvođača radova provodi CRS. Organizacija je objavila javni poziv za pretkvalifikaciju koji možete preuzeti ovdje.

Rok za podnošenje prijava je 24. kolovoza.