Skupština Hercegbosanske županije (HBŽ), na redovitoj sjednici koja je održana u srijedu u Tomislavgradu, usvojila je proračun HBŽ-a za 2022. godinu u iznosu od 89,7 milijuna KM.

Proračun je u odnosu na nacrt isti te je usvojen s 15 glasova za od 25 koliko zastupnika ima u Skupštini HBŽ-a.

Ministar financija HBŽ-a Draško Dalić kazao je kako je Proračun rađen na temelju smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022- 2024 godine i Dokumenta okvirnog proračuna za isto razdoblje, koji predviđaju visinu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2022. godinu kojih su se dužni pridržavati svi proračunski korisnici.

– U naputku i instrukcijama za izradu zahtjeva za proračun 2022. godine, između ostalog, definirano je da će se bruto plaće obračunavati s procijenjenom vrijednosti bruto boda za cijelu fiskalnu godinu u iznosu od 625 KM za državne službenike i namještenike, za izabrane dužnosnike u iznosu od 595 KM. Vrijednost toplog obroka obračunavat će se u iznosu od 9 KM za svaki radni dan, a vrijednost regresa za korištenje godišnjeg odmora planirana je u iznosu od 480 KM po uposlenom – kazao je ministar.

Po njegovim riječima, porezni prihodi planirani su u iznosu od 74,5 milijuna KM i veći su za 27 posto u odnosu na prihode planirane u 2021. godini, neporezni prihodi planirani su u iznosu od 7,7 milijuna KM, tekuće potpore u iznosu od 2,4 milijuna KM, a u proračun je uvršteno i 4,6 milijuna KM kao neraspoređeni prihodi iz ranijih razdoblja.

– U strukturi kapitalnih izdataka najveće stavke su nabavke opreme, i to 488.000 KM za uredsku opremu, nabavka policijske opreme u iznosu od 250.000 KM, izdaci za studije izvodljivosti projektne dokumentacije u iznosu od 302.000 KM, rekonstrukcija objekata 285.000 KM, investicijsko održavanje cesta i mostova u iznosu od tri milijuna KM od čega se najveći dio financira iz namjenskih prihoda u iznosu od 2,8 milijuna KM te 471.000 KM za otplatu kredita – istaknuo je ministar Dalić.

Na bruto plaće zaposlenih u proračunu HBŽ-a za 2022. godinu bit će izdvojeno 64,6 milijuna KM, što je za 4,9 milijuna više u odnosu na ovu godinu.

Skupština HBŽ-a dala je suglasnost na Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ za 2022. godinu, a usvojena je i odluka o privremenom financiranju Zavoda za upošljavanje HBŽ-a za razdoblje siječanj-ožujak 2022. godine. (Fena)