U svezi navoda koje su objavili dana 18.5.2022.godine, Relaxportal i Livnoonline, kao i radio Livno, javnost je obaviještena da su kako stoji na portalima „Livanjski sudovi rekorderi po broju žalbi građana“, između ostalog navode: „Imamo Općinski sud u Livnu 50 žalbi, Osnovni sud u Banja Luci 27 žalbi, Općinski sud u Sarajevu 28 žalbi. Tu su i Županijski sudovi.

Županijski sud u Livnu kao da se ugledao na Općinski sud u Livnu, imaju čak 22 žalbe, a tu je i Županijski sud u Sarajevu sa 22 žalbe“, navodi Mitrović (Ljubinko Mitrović Obudsmen za ljudska prava BiH).

>>> Veliki broj žalbi građana na rad sudova u Livnu

Radi pravilnog  i potpunog informiranja javnosti stvarno stanje je sasvim drugačije.

Naime, ne radi se o nikakvim žalbama, kao redovnom pravnom lijeku koji se izjavljuje sukladno zakonskim propisima, kako to ističe Ombudsman za ljudska prava BiH Ljubinko Mitrović, radi se o podnescima koje Ombusdman naziva žalbama, a kojim se traži informacija kada će određen predmet biti pred Kantonalnim sudom u Livnu riješen.

Obudsmen Mitrović livanjskom pravosuđu: Nisam reagirao ishitreno; Reagirao sam na temelju činjenica

Institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH – Terenski ured u Livnu i dr. je uputila ovom sudu prema evidenciji Kantonalnog suda u Livnu 19 takvih podnesaka „žalbi“, a na iste je ovaj sud odmah odgovorio.

Institucija Ombudsmena/Ombudsmana za ljudska prava BiH je uputila dopis ovom sudu broj Sl-OI-1/22;Sl-OI-2/22 od 23.5.2022. godine kojim je iskazala iskreno žaljenje što je došlo do nesporazuma, budući da su, na bazi isključivo statističkih pokazatelja, čitatelji mogli steći pogrešan dojam o radu Kantonalnog suda u Livnu i Općinskog suda u Livnu.

Između ostalog, u dopisu navode da je veliki broj predmeta neosnovan i odmah zatvoren (npr.: žalitelji dostave žalbu, koja se registrira i iz koje se naknadno utvrdi da je neprihvatljiva, odnosno žalitelj je nezadovoljan presudom ili ne koristi redovan pravni lijek (misleći da im Institucija Ombudsmana može preinačiti presude kako to oni smatraju da treba…)). Često se događa da neki žalitelji odmah po podnošenju tužbe otvaraju predmet u Instituciji Ombudsmana, Terenskom uredu u Livnu, tražeći da se prati rad suda u istim predmetima. Činjenica je da je tijekom 2021. godine donesena samo jedna preporuka upućena Kantonalnom sudu u Livnu u predmetu u kojem je utvrđena povreda suđenja u razumnom roku.

U dopisu Institucije Ombudsmana naglašeno je da broj predmeta u Terenskom uredu u Livnu, koji se odnose na sudove, ne može biti pokazatelj pravog stanja u pravosuđu Kantona 10.

Prema dostavljenom popisu od 20 žalbi koje je Terenski ured u Livnu zaprimio tijekom 2021. godine utvrđeno je da se jedna žalba odnosi na predmet Općinskog suda u Livnu, jedna žalba se odnosi na predmet koji uopće nije upućen Kantonalnom sudu u Livnu na rješavanje po žalbi, jedna žalba se odnosi na relativno nedavno pokrenut upravni spor i predmet je još uvijek otvoren u sudu, za 5 žalbi je Terenski uredu u Livnu dobio informaciju izravno u pisarnici suda, dok se 12 žalbi odnosi na predmete gdje je Terenski ured u Livnu tražio podnescima informacije o predmetima, te je na sve upite dobio odgovore. Za naglasiti je da su svi predmeti riješeni i da je o tome obavještena Institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH, Terenski u red u Livnu.

Iz navedenog proizlazi da je Ombudsman Mitrović ishitreno i bez provjere dao navedenu izjavu kojom je narušen ugled ovog suda, te je potrebno da isti javno demantira svoju izjavu.

Navode iz Kantonalnog suda Livno.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok